Tillatelse for deltakelse på arrangementet «sommerfÆst med stor Æ!»

Dato: 29. august 2023

Til hvem det måtte angå,

Dette skriftlige dokumentet bekrefter at Thea Elida Storvik har blitt tildelt en unik dispensasjon for deltakelse på arrangementet «sommerfÆst med stor Æ!», til tross for den aldersgrensen som er fastsatt for arrangementet. Dispensasjonen er utstedt basert på nøye vurdering av spesielle omstendigheter som rettferdiggjør en avveiing fra den fastlagte aldersgrensen.

Vennligst merk at denne dispensasjonen er utstedt med en rekke nødvendige forhold og ansvar i betraktning:

  1. Thea Elida Storvik har blitt gitt adgang til arrangementet «sommerfÆst med stor Æ!» og kan benytte denne dispensasjonen én gang i løpet av arrangementets varighet.
  2. Det kreves at Thea Elida Storvik fremviser gyldig billett ved ankomst, sammen med denne skriftlige dispensasjonen.
  3. For å sikre sikkerheten og den generelle velværen til alle deltakere, krever denne dispensasjonen at Thea Elida Storvik ledsages og tilses nøye av hennes søster, Martine Storvik, gjennom hele arrangementets varighet. Martine Storvik vil ta ansvar for Thea’s oppførsel, deltakelse i aktiviteter og sikkerhet på arrangementet.
  4. Med hensyn til Thea’s individuelle behov, anmodes det om at Thea Elida Storvik unngår områder eller aktiviteter som kan være uegnet eller utgjøre en sikkerhetsrisiko i forhold til hennes alder og evner.
  5. Vi forventer at både Thea Elida Storvik og Martine Storvik respekterer og følger alle regler, retningslinjer og eventuelle instruksjoner gitt av arrangementets arrangører og sikkerhetspersonell.

Vi setter pris på din oppmerksomhet på de spesielle forholdene knyttet til denne dispensasjonen. Vi håper på deres forståelse og samarbeid for å sikre en vellykket og trygg deltakelse for alle involverte parter.

Med vennlig hilsen,

Mathias Tustervatn T-Event mathias@t-event.no